Danh mục giáo trình do Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức biên soạn (đến tháng 4 năm 2020)

27 tháng 3, 2020

 

STT

Tên giáo trình

Năm XB

1

Trồng rừng

1986

2

Khí tượng thủy văn rừng

1992

3

Sức bền vật liệu

1993

4

Khí tượng thủy văn rừng

1996

5

Nguyên lý và chi tiết máy

1996

6

Quản lý doanh nghiệp lâm nghiệp

1996

7

Sức bền vật liệu

1996

8

Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp lâm nghiệp

1996

9

Chọn giống cây trồng

1997

10

Tài chính tín dụng

1997

11

Điều tra rừng

1997

12

Đất và vật liệu xây dựng

1997

13

Kinh tế lâm nghiệp

1997

14

Quản lý dự án

1997

15

Cơ học kỹ thuật

1997

16

Côn trùng rừng

1997

17

Trồng rừng

1997

18

Bệnh cây rừng

1997

19

Điều tra rừng

1997

20

Động vật rừng

1998

21

Khoa học gỗ

1998

22

Sinh thái rừng

1998

23

Công nghệ hóa lâm sản

1999

24

Nghệ thuật chậu cảnh bonsai - non bộ

2001

25

Tin học ứng dụng trong lâm nghiệp

2001

26

Quản lý trang trại nông lâm nghiệp

2001

27

Điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trong lâm nghiệp

2001

28

Phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp

2002

29

Quản lý doanh nghiệp lâm nghiệp

2002

30

Đất lâm nghiệp

2002

31

Kế toán hành chính sự nghiệp

2002

32

Lửa rừng

2002

33

Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích tập 1 

2002

34

Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích tập 2

2002

35

Máy và thiết bị chế biến gỗ

2003

36

Quản trị vật tư - kỹ thuật

2003

37

Sản lượng rừng

2003

38

Lâm học

2003

39

Thủy lực và máy thủy lực

2004

40

Bảo vệ thực vật

2004

41

Công nghệ trang sức vật liệu gỗ

2004

43

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo tập 1

2004

44

Kỹ thuật nhân giống cây rừng

2005

45

Sinh thái rừng

2005

46

Quy hoạch sử dụng đất

2005

47

Kinh tế lâm nghiệp

2005

48

Máy và thiết bị gia công gỗ

2005

49

Công nghệ sấy gỗ

2005

50

Nông lâm kết hợp

2005

51

Lâm nghiệp xã hội đại cương

2006

52

Khuyến lâm

2006

53

Bảo quản lâm sản

2006

54

Công nghệ mộc

2006

55

Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động

2006

56

Kỹ thuật điện và điện tử

2006

57

Lai giống cây rừng

2006

58

Phân tích thống kê trong lâm nghiệp

2006

59

Tự động hóa trong chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ

2006

60

Công nghệ trang sức bề mặt đồ mộc

2007

61

Bệnh cây học

2009

62

Quản trị nhân lực

2009

63

Đa dạng sinh học

2009

64

Quản lý động vật rừng

2009

65

Hóa học đại cương

2009

66

Hoá môi trường

2009

67

Thống kê sinh học

2009

68

Côn trùng học

2009

69

Công nghệ chế biến gỗ

2010

70

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh

2010

71

Vi sinh vật môi trường

2010

72

Trắc địa địa chính

2011

73

Hệ thống thông tin địa lý

2011

74

Vật liệu nội thất

2011

75

Kỹ thuật lâm sinh nâng cao

2011

76

Khai thác lâm sản

2012

77

Máy động lực

2013

78

GIS và viễn thám

2013

79

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo tập 2: Ván dăm và ván sợi

2013

80

Quản lý lưu vực

2013

81

Toán cao cấp

2013

82

Kỹ thuật lâm sinh

2013

83

Định giá bất động sản

2013

84

Nguyên lý cắt vật liệu gỗ

2013

85

Dẫn động và điều khiển bằng thủy khí trong chế biến gỗ

2014

86

Cấu tạo ô tô - máy kéo

2014

87

Quản lý trang trại

2014

88

Trắc địa

2014

89

Công nghệ sấy gỗ

2014

90

Công nghệ chế biến hóa học gỗ

2014

91

Quy hoạch lâm nghiệp

2014

92

Thiết kế xanh

2015

93

Màu sắc trong thiết kế nội thất

2015

94

Toán kinh tế

2015

95

Quản lý dịch hại tổng hợp trong lâm nghiệp

2015

96

Sinh thái rừng

2016

97

Khoa học gỗ

2016

98

Úng dụng Autocad trong thiết kế cảnh quan

2016

99

Thiết kế cảnh quan cây xanh

2016

100

Nguyên lý cắt vật liệu gỗ

2016

101

Hóa học phân tích

2016

102

Máy nông lâm nghiệp

2016

103

Toán ứng dụng trong khoa học môi trường

2016

104

Lâm sinh xã hội

2016

105

Thị trường bất động sản

2017

106

Vật lý  tập 1

2017

107

Quản lý rừng phòng hộ

2017

108

Công nghệ xẻ gỗ

2017

109

Kinh tế tài nguyên và môi trường

2017

110

Kết cấu ô tô

2017

111

Kinh tế vi mô 2

2017

112

Bài tập toán cao cấp

2017

113

Sinh lý thực vật tập 2

2017

114

Giải tích 2

2018

115

Truyền động thủy lực và khí nén

2018

116

Sinh lý thực vật tập 1

2018

117

Quy hoạch sử dụng đất

2018

118

Tin học ứng dụng trong lâm nghiệp

2018

119

Quy hoạch Lâm nghiệp

2019

120

Thiết kế có sự trợ giúp của máy tính

2019

     

Để tra cứu thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: 

          (1) Hệ thống Thư viện điện tử tại địa chỉ: http://elib.vnuf.edu.vn/;

          (2) CSDL danh mục tài liệu in tại địa chỉ: http://libol.vnuf.edu.vn/opac/


Chia sẻ